Ішкі аурулар негіздері модулі 6 компоненттер құрайды: кардиология, пульмонология, гастроэнтерология жӘне эндокринология, гематология, ревматология, нефрология. Әр компонент аралық бақылаумен аяқталады, модуль соңында дифференциалды зачет болады.